Selecteer een pagina

Privacy verklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Familie op avontuur – Henla Vreeken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Familie op avontuur – Henla Vreeken, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Familie op avontuur – Henla Vreeken verstrekt.

Familie op avontuur – Henla Vreeken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@familieopavontuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM FAMILIE OP AVONTUUR – HENLA VREEKEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Familie op avontuur – Henla Vreeken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Familie op avontuur – Henla Vreeken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG FAMILIE OP AVONTUUR – HENLA VREEKEN GEGEVENS BEWAART

Familie op avontuur – Henla Vreeken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Familie op avontuur – Henla Vreeken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Familie op avontuur – Henla Vreeken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Familie op avontuur – Henla Vreeken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Familie op avontuur – Henla Vreeken maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Familie op avontuur – Henla Vreeken te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Familie op avontuur – Henla Vreeken heeft hier geen invloed op.

Familie op avontuur – Henla Vreeken heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@familieopavontuur.nl . Familie op avontuur – Henla Vreeken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Familie op avontuur – Henla Vreeken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Familie op avontuur – Henla Vreeken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of  indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op Familie op avontuur – Henla Vreeken via info@familieopavontuur.nl.

Familieopavontuur.nl is een website van Henla Vreeken .

Familie op avontuur – Henla Vreeken is als volgt te bereiken:

Adres: Vogelslag 128
7423 CG Deventer

E-mailadres: info@familieopavontuur.nl